Sessió de fisioteràpia amb teràpia manual, aparells de tractament com ultrasons, magneto-teràpia, electroteràpia, termoteràpia, diafreoteràpia, electro-estimulació, així com uns quadres d'exercicis personalitzats.