L'equip humà

Integrat per 4 persones:

  • El que subscriu, JORDI RIVED SANCHO, Fisioterapeuta, col·legiat núm.: 1222 al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Titular i propietari del centre FISIOSALUT.
  • Na MARIA CARME VILARÓ MARTÍNEZ, Fisioterapeuta, col·legiada núm.: 10799 al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
  • En MIQUEL LOZANO JUAN, Fisioterapeuta, col·legiat núm.: 10845 al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
  • Na JESICA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Fisioterapeuta, col·legiada núm.: 8684 al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Tots ells/elles, Diplomats/des en Fisioteràpia per les Universitats: Ramón Llull, Vic i Girona, respectivament.

Puntualment, tant per cobrir els períodes de vacances dels titulars com per l'absència en els casos de malaltia, s'ha contractat personal qualificat i acreditat d'aquesta disciplina.