Rehabilitació funcional


Conjunt d'activitats i procediments que desenvolupen, milloren i restauren la capacitat funcional física.